LOADING...

Cryptopedia

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

51% Aanval

Een 51% aanval is een scenario waarin binnen een blockchain-netwerk 50% van de nodes onder de controle vallen van één groep. Mocht zo een scenario gebeuren dan is de consensus van een netwerk niet meer voldoende verspreid om goed te kunnen werken. Dit komt omdat de blockchain in dat geval vatbaar is voor manipulatie. Als aanvallers meer dan 50% van een netwerk controleren kunnen ze nieuwe transacties kunnen stoppen, terugdraaien en dupliceren. Dit zou een catastrofale toestand voor elke blockchain zijn. Een 51% aanval wordt moeilijker en duurder naarmate een netwerk groter wordt.

Algoritme

Een algoritme is een erg breed begrip. Misschien is het het beste te omschrijven als instructies voor een computer om een bepaald doel te bereiken. Deze instructies kunnen ontzettend uitgebreid en complex zijn, zoals bijvoorbeeld het algortime waarmee social media applicaties reclames targetten op de juiste personen. Ook bitcoin werkt maakt gebruik van algoritmes. SHA-256 algorithm voor encryptie en Proof of Work voor beveiliging.

All-time high (ATH)

All-time high (ATH) is een term die wordt gebruikt wanneer een koers de hoogste waarde ooit behaalt op een beurs of markt. Het tegenovergestelde van een ATH is een ATL (all-time low), wat betekent dat een koers het laagste punt ooit heeft behaald.

All-time low (ATL)

All-time low (ATL) is een term die wordt gebruikt wanneer een koers de laagste waarde ooit behaalt op een beurs of markt. Het tegenovergestelde van een ATL is een ATH (all-time high), wat betekent dat een koers het hoogste punt ooit heeft behaald.

Altcoin

Een altcoin is een "alternatieve coin" of een cryptocurrency die na Bitcoin is gelanceerd. De term ‘altcoin’ verwijst dus naar elke cryptocurrency die geen BTC is en daarmee een alternatief is voor Bitcoin. ETH, ADA en LTC zijn bijvoorbeeld allemaal altcoins.

Bear-markt

Een periode waar een markt, instrument of sector een sterke dalende trend vertoond. Bear betekent beer en wordt als metafoor gebruikt voor het omlaag gaan van de markt, omdat een beer bij het aanvallen zijn tegenstanders ook omlaag gooit. Bear-markt wordt gebruikt voor een periode van sterke daling.

Blockchain

Een blockchain is een openbaar grootboek dat wordt onderhouden door een peer-to-peer netwerk. Dit netwerk is met elkaar verbonden is en de partijen in dit netwerk controleren elkaar en houden elk een kopie bij van deze lijst. Op deze manier wordt het voor een enkele speler in het netwerk of kwaadwillende personen bijna onmogelijk om eerder transacties te wijzigen of het netwerk te overweldigen. Voldoende gedecentraliseerde blockchains zijn niet afhankelijk van gecentraliseerde autoriteiten of tussenpersonen om wereldwijd, veilig, verifieerbaar en snel transacties uit te voeren, hierdoor wordt technologie zoals cryptocurrency mogelijk.

Bull-markt

Een periode waar een markt, instrument of sector een sterke stijgende trend vertoond. Bull betekent stier en wordt als metafoor gebruikt voor het omhoog gaan van de markt, omdat een stier bij het aanvallen zijn tegenstanders ook omhoog gooit. Bear-markt wordt gebruikt voor een periode van sterke stijging.

Centrale exchange (CEX)

Een traditioneel handelsplatform beheerd door een bedrijf.

Cold wallet

Een cold wallet is een cryptocurrency wallet die niet is verbonden met het internet. De meest voorkomende vorm van cold wallets zijn hardware wallets. Dit zijn fysieke apparaten die private keys opslaan. Het tegenovergestelde van cold walets zijn hot wallets, die wel verbonden zijn met het internet.

Consensus mechanisme

Wanneer er een transactie plaatsvindt in een blockchain netwerk moet de status van de transactie worden bepaald door de deelnemers van het netwerk. Dit wordt gedaan doormiddel van een algoritme. Er zijn verschillende soorten algoritmes die hiervoor gebruikt kunnen worden en deze heten consensusmechanismen. Deze algoritmes bepalen niet alleen de status, maar ook de volgorde van de transacties. Populaire consensusalgoritmes zijn onder meer Proof-of-Work (PoW) en Proof-of-Stake (PoS).

DAO (decentralized autonomous organization)

Een DAO is een organisatie of bedrijf dat decentraal bestuurd wordt. Besluitvorming werkt met smart contracts waarin regels en afpraken zijn vastgesteld die op de blockchain worden opgeslagen. Mensen die een bijdrage leveren aan het project worden beloond met tokens. Met deze tokens wordt je een soort stakeholder en ze geven je stemrecht in de besluitvorming. Door dus veel bij te dragen of veel tokens te kopen op de vrije markt, krijg je meer invloed op besluitvorming binnen het project.

dApps (Decentrale applicatie)

Een gedecentraliseerde applicatie - of dApp - maakt gebruik van blockchain-technologie om use cases aan te pakken, variërend van investeringen tot leningen tot gaming en governance. Hoewel dApps qua gebruikerservaring (UX) op webapplicaties kunnen lijken, vermijden de back-end processen van dApp gecentraliseerde servers om transacties op een gedistribueerde en peer-to-peer manier uit te voeren. In plaats van het centrale Hypertext Transfer Protocol (HTTP) te gebruiken om te communiceren, vertrouwen dApps op wallet-software om te communiceren met geautomatiseerde slimme contracten op netwerken zoals de Ethereum-blockchain.

Decentrale exchange (DEX)

Een open-source handelsplatform bestuurd door computercode en een decentrale cummunity.

Decentralisatie

Decentralisatie is in veel opzichten het bepalende kenmerk van blockchain-technologie. Door gedecentraliseerde processen en technologie toe te passen, kan de rol van tussenpersonen in verschillende bedrijfstakken en gebruikssituaties worden verminderd of zelfs geëlimineerd. Zo worden bijvoorbeeld centrale banken vervangen voor decentrale financiële-platforms. Op deze manier is er geen centrale entiteit die waarde verdeeld onder de bredere gemeenschap. In de kern van decentrale protocollen/platforms gebruiken zij de community om gegevens te controleren en verwerken. Op deze manier wordt het voor een entiteit een stuk lastiger wordt om deze gegevens te controleren of censureren. Veel experts zijn echter van mening dat het bereiken van optimale decentralisatie de netwerkdoorvoer kan verminderen.

DeFi

Gedecentraliseerde financiën (DeFi) is een belangrijke groeisector in blockchain die peer-to-peer financiële diensten en technologieën biedt die op Ethereum zijn gebouwd. DeFi-uitwisselingen, leningen, en tokens zijn meer transparant, betrouwbaar en interoperabel dan traditionele financiële diensten. Bekende DeFi projecten zijn Uniswap, dYdX, PancakeSwap en Compound. Deze protocollen zijn allemaal gedecentraliseerde vervanging voor voorheen centrale entiteiten zoals een wisselkantoor of lening verschaffer.

Deflatie

Het tegenovergestelde van inflatie. Het meer schaars worden van bijvoorbeeld geld of crypto .

DINO (Decentralized In Name Only)

Deze term refereert naar crypto projecten die pretenderen decentraal te zijn, maar in werkelijkheid beheert worden door gecentraliseerde partijen.

ERC-20

De ERC-20 standaard beschrijft de eisen technische specificaties waaraan een token moet voldoen om te kunnen functioneren op de Ethereum-blockchain. De ERC-20 standaard maakt het mogelijk om gebruik te maken van smart contracts. Hiermee kunnen verschillende tokens worden uitgewisseld op de Ethereum-blockchain. Verder kunnen Ethereum gebaseerde dApps hiermee worden gebruikt.

Fiat-valuta

Fiat-valuta is een term die verwijst naar elke valuta door een overheid wordt gebruikt als wettig betaalmiddel. Voorbeelden van fiat-valuta zijn de EU-euro, de Japanse yen en de Amerikaanse dollar. Fiat valuta fungeert als ruilmiddel, waarde opslag en rekeneenheid. Om als fiat te functioneren, moet geld duurzaam, draagbaar, deelbaar, uniform, acceptabel en beperkt beschikbaar zijn.

Finfluencer

Deze term is bedacht voor influencers die op social media invloed hebben op mensen hun financiele keuzes. Dit kan natuurlijk zowel positief of negatief uitpakken.

Flippening

De flippening is een term die speculanten gebruiken voor het wisselen van bitcoin en Ethereum in marketcap. Het moment dat Ethereum bitcoin voorbijgaat, en de nieuwe nummer 1 wordt in marketcap, wordt de flippening genoemd. Of dit ooit daadwerkelijk gaat gebeuren is natuurlijk de vraag.

Gas

De kosten die gepaard gaan met het afhandelen en uitvoeren van smart contracts op de Ethereum-blockchain wordt gas genoemd. Gedecentraliseerde applicaties (DApps) op de Ethereum-blockchain draaien met behulp van slimme contracten die regels bevatten voor de uitvoering van evenementen. De uitvoering van gebeurtenissen gebeurt via transacties, die kosten met zich meebrengen voor het netwerk. Deze kosten worden berekend op basis van de rekenkracht die nodig is voor elke actie en hoelang elke actie duurt. Gaskosten worden aangegeven in gwei, een benaming van ether (ETH), gelijk aan 0,000000001 ETH. Gas is in het systeem ingebouwd om middelen toe te wijzen aan het netwerk van miners die transacties valideren en nieuwe blokken creëren. Gas fungeert ook als een middel om spam tegen te gaan. Door kosten aan elke transactie toe te voegen, worden kwaadwillende die zouden kunnen proberen het systeem te verstoren door een groot aantal kleine transacties te verzenden, ervan weerhouden dit te doen.

Genesis block

Het eerste blok van een blockchain. Genesis verwijst naar "schepping".

Hacker

Computerhackers zijn vaak kwaadwillende personen die proberen in te breken in computersystemen of netwerken. Dit doen zij met hun technische expertise en programmeer vaardigheden. Hackers kunnen onder als doel hebben om gegevens te stelen, te vernietigen of te wijzigen. Hackers kunnen ook in dienst van overheden, grote ondernemingen of andere organisaties worden gebruikt om hun systemen op veiligheid te controleren of om informatie op te halen die kan leiden tot de arrestatie van criminelen. Dit worden ethische hackers genoemd.

Halving

De bitcoin-halving is het halveren van het aantal nieuwe bitcoin dat er in omloop komt. De nieuwe bitcoins worden door miners gevonden. De hoogte van de subsidie, dus het aantal bitcoin wat de miners krijgen, wordt ongeveer elke 4 jaar gehalveerd. Dit gaat net zolang door totdat het in de broncode vastgestelde aantal van 21 miljoen in omloop is.

Hard fork

Een harde fork is een software-update die niet achterwaarts compatibel is. In de context van blockchain-technologie vindt een hard fork plaats wanneer nieuwe regels in de blockchain-code zijn geïntroduceerd die niet compatibel zijn met de regels van de vorige code van de blockchain. Als netwerkNodes hun software niet bijwerken, kunnen ze niet communiceren met knooppunten die hun software hebben bijgewerkt. Dit resulteert soms in het splitsen van de blockchain in twee netwerken: een die werkt met de oude regels en een die werkt met de nieuwe, bijgewerkte regels. Bitcoin Cash is bijvoorbeeld ontstaan na een hard fork van de bitcoin-blockchain.

Hardware Wallet

Een hardware wallet is een soort portemonnee/bankrekening waarop veilig crypto kan worden bewaard. Een hardware wallet is vaak in de vorm van een USB-stick of iets vergelijkbaars. Om de crypto op een hardware wallet te versturen naar een andere wallet moet de hardware wallet worden verbonden aan een online apparaat. Dit gebeurt meestal via USB of bluetooth. Naast hardware wallets zijn er ook software wallets, die op een apparaat zoals een computer of telefoon staan.

HODL

"Hodl" is een uitdrukking die verwijst naar het vasthouden en niet verkopen van cryptocurrency. De term is afgeleid van een bericht op Bitcointalk waarin de schrijver 'hold' verkeerd gespeld had. Dit werd vervolgens een populaire meme.

Inflatie

Inflatie verwijst naar de geleidelijke stijging van prijzen in een economie ten opzichte van de werkelijke waarde met als gevolg een vermindering van de koopkracht van een valuta. Met andere woorden: door inflatie wordt de valuta in de loop van de tijd minder waard. De meeste cryptocurrency’s volgen een vast inflatiebeleid dat de tokencirculatie in de loop van de tijd vermindert.

Intrinsieke waarde

De waarde die een object, bedrijf of digitaal eigendom op zichzelf heeft. Bij een bedrijf wordt er dan gekeken naar de reële waarde van alle bezittingen van een bedrijf zijn, verminderd met de schulden. Er is veel discussie wat de intrinsieke waarde is van digitale valuta's.

Ledger (twee betekenissen)

Een ledger is een veel gebruikte term in de crypto-wereld. Er kunnen twee dingen mee bedoeld worden. 1. Het digitale grootboek waar alle transacties worden bijgehouden. 2. Het bedrijf Ledger dat de veelgebruikte hardware wallets maakt.

Liquiditeit

In de crypto context betekent liquiditeit het verhandelbare deel van een token. Er moet genoeg liquiditeit zijn om een token gezond te houden.

Metaverse

Het metaverse is een overkoepelende term voor de online wereld waar alles met elkaar verbonden is. Het is een door mensen gecrëeerde wereld met als onderlaag de (decentrale) blockchain. Blockchaintechnologie maakt het mogelijk om digitale objecten uniek te maken en waarde te geven. De Non Fungible Tokens (NFT's) worden hiervoor gebruikt. Ook kun je hier geen aankopen meer doen met ouderwetse dollars of euro's maar wordt gebruik gemaakt van crypto geld. In combinatie met Virtual reality en AI technologie heeft de metaverse potentie onze maniet van leven compleet te veranderen. Het concept metaverse is in 1990 al bedacht, maar nu pas lijkt het dus technisch gezien ook echt mogelijk te worden. Een bekende virtuele wereld waar veel geëxpiremteerd wordt met de mogelijkheden is Decentraland.

Miner

Miners zijn een essentieel onderdeel van elk Proof-of-Work (PoW) blockchain-consensusprotocol en zijn verantwoordelijk voor het valideren van nieuwe transacties en het vastleggen ervan in het blockchain-grootboek. Miners valideren deze transacties door complexe wiskundige problemen op te lossen, wat resulteert in het slaan van nieuwe tokens, terwijl de veiligheid en betrouwbaarheid van het netwerk wordt versterkt. Om gebruikers te stimuleren om verwerkingskracht toe te wijzen aan het minen van nieuwe blokken, worden miners doorgaans beloond met een fractie van de eigen valuta van een netwerk bij elk succesvol gedolven blok.

Native token

Een native token is het oorspronkelijke cryptocurrency van een blockchain-netwerk dat kan worden verhandeld, gebruikt als ruilmiddel en kan worden gebruikt als waarde opslag. Een cryptocurrency wordt rechtstreeks uitgegeven door het blockchain-protocol waarop het draait, daarom wordt het vaak de native token of munt van een blockchain genoemd.

NFT (Non-fungible token)

Een NFT is een uniek eigendoms token op de blockchain. Ze worden "gemint" en er kunnen eigenschappen aan gegeven worden met smart contracten. In tegenstelling tot cryptocurrency, zijn deze tokens dus niet inwisselbaar. Wat het eigendom is, dat gerepresenteerd wordt door de NFT, is zo breed dat het misschien het begrip "ding" wel het beste past. NFT's worden op dit moment het meest gebruikt voor digitale (kunst)collecties, ticketing en POAPS.

Node

Ook wel knooppunt genoemd. In blockchain-technologie is een node een computer die is verbonden met een blockchain-netwerk dat een aantal acties uitvoert die essentieel zijn voor het onderhoud van een gedistribueerd netwerk. Sommige nodes valideren transacties, terwijl andere de activiteit op de blockchain observeren. Nodale netwerkstructuur is ook een belangrijk aspect van het handhaven van de beveiliging op een blockchain-netwerk.

Oracles

Oracles zijn externe informatieverschaffers die externe gegevens uit de echte wereld naar een blockchain-protocol sturen (vaak naar een smart contract of talloze slimme contracten). Oracles geven de blockchain-netwerkprotocollen aanzienlijk meer kracht omdat ze in staat zijn om de geldigheid van gegevens die een blockchain-netwerk ontvangt en gebruikt, te beveiligen, verifiëren en versterken. Momenteel is een van de belangrijkste toepassingen van op blockchain gebaseerde orakels het leveren van prijs- en datafeeds die nodig zijn voor de betrouwbare uitvoering van slimme contracten die worden gebruikt door financiële mechanismen in de DeFi-sector.

Peer-to-peer

Een peer-to-peer (P2P) netwerkstructuur met betrekking tot blockchain-technologie wordt over het algemeen als een gedecentraliseerd netwerk beschouwd en is ontworpen om in het belang van alle betrokken partijen te werken. Een peer-to-peer blockchain-netwerk werkt door verschillende computers (of knooppunten) met elkaar te verbinden, zodat ze samen kunnen werken. Dit proces creëert een censuurbestendig en openbaar computernetwerk waarmee belangrijke gegevens en andere functionaliteiten via het netwerk kunnen worden gedeeld.

Phishing

Phishing is digitale oplichting. Kwaadwillenden proberen wachtwoorden afhandig te maken door bijvoorbeeld linkjes te sturen die leiden naar fake-websites.

Piramide spel

Piramide spel wordt gezien als een manier van oplichting. Mensen boven aan de piramide, degene die het project zijn gestart of er vroeg bij zijn, doen een inleg, waarna ze andere mensen gaan overhalen om dit ook te doen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld een cryptomunt, die verder geen usecase heeft, snel meer waard. Degene die als eerste zijn ingestapt, stappen vervolgens uit met een goede winst. De deelnemers die als laatste zijn ingestapt verliezen hun inzet en blijven achter met een waardeloze cryptomunt.

POAP (Proof of Attendance Protocol)

Poaps zijn een speciaal soort NFT's. Je kunt het zien als een soort use-case van non-fungible tokens. POAPS zou je bijvoorbeeld uitgereikt kunnen krijgen door een bepaald (virtueel)event bij te wonen. Hier kunnen vervolgens weer bepaalde privileges of andere eigenschappen aangehangen worden.

Pre-sale

Een pre-sale token is een token dat nog niet via de openbare markt verkrijgbaar is. Hierdoor kun je de tokens niet verkopen of opnemen. In de toekomst zijn er kosten verbonden aan het opnemen van deze token naar een externe wallet. Houd er rekening mee dat Knaken niet kan garanderen dat de coin uiteindelijk ook verkoopbaar is via Knaken. Pre-sales zijn een methode die de klant in staat stelt om eerder dan het grote publiek bij een project betrokken te zijn. 

Private key

De private key (de privé sleutel) is een lange code zoals de public key, die begint met 0x(...). Private keys worden opgeslagen in een wallet, of bijvoorbeeld beheerd door exchanges. Wanneer er een transactie gedaan wordt, moet deze ondertekend worden met de private key. Het is erg belangrijk dat de private key nooit in bezit komt van kwaadwillenden. Het wordt dus sterk aangeraden deze goed te (laten) beveiligen.

Private sale

Een private sale token is vergelijkbaar met een pre-sale token. Het verschil tussen een pre-sale en een private sale token is dat de private sale token alleen toegankelijk is met het invoeren van een speciale code.  Een private sale token is exclusief verkrijgbaar via Knaken en nog niet beschikbaar via de openbare markt. Het is om die reden ook niet mogelijk om deze tokens op te nemen of te verkopen. In de toekomst zijn er kosten verbonden aan het opnemen van deze token naar een externe wallet. Houd er rekening mee dat Knaken niet kan garanderen dat de coin uiteindelijk ook verkoopbaar is via Knaken. Private sales zijn een methode die de klant in staat stelt om eerder dan het grote publiek bij een project betrokken te zijn. 

Proof-of-Stake (PoS)

Proof of Stake (PoS) is een van de meest gebruikte blockchain-consensusmechanismen. In PoS-netwerken kunnen gebruikers de native coin (hoofd cryptocurrency) van het netwerk staken om een validator node te worden. Deze validator nodes valideren transacties binnen het netwerk, vergelijkbaar met miners in een Proof-of-Work netwerk. Als beloning ontvangen de validator nodes de native coin van het netwerk. Hoewel het nog steeds een recente innovatie is, bewijzen PoS-netwerken al dat ze sneller en schaalbaarder kunnen zijn dan Proof-of-Work (PoW) blockchains zoals bitcoin. Bovendien zijn PoS-netwerken ook energiezuiniger dan PoW-netwerken.

Proof-of-Work (PoW)

Proof of Work (PoW) is een blockchain-consensus mechanisme dat voor het eerst werd gepopulariseerd door het Bitcoin blockchain-netwerk. Proof-of-Work-systemen zijn afhankelijk van een proces van mining om het netwerk te onderhouden. miners leveren rekenkracht die wordt gebruikt om de complexe cryptografische puzzels op te lossen. Het oplossen van deze puzzels is nodig om de gegevens die op het netwerk zijn verhandeld te bevestigen. De miners worden daarvoor beloond met het onderliggende cryptografische token van het netwerk. Proof-of-Work blockchain-systemen zijn gedecentraliseerd en veilig in vergelijking met andere netwerk consensus mechanismen, maar hebben doorgaans moeite om de schaalbaarheid te bereiken die nodig is voor wereldwijde acceptatie van cryptocurrency. Proof of Work wordt ook bekritiseerd vanwege zijn hoge energie-intensiteit.

Rollups

Een technologie om sneller en meer blockchaintransacties uit te kunnen voeren. Meerdere transacties worden samengevoegd buiten de eerste laag, als consensus bereikt is, worden ze als pakketje op de blockchain verstuurd.

Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto is de pseudonieme persoon of groep die verantwoordelijk is voor het maken van het bitcoin-protocol. Satoshi Nakamoto publiceerde de beroemde Bitcoin-whitepaper in oktober 2008 en heeft het eerste 'genesis'-blok op het Bitcoin-netwerk in januari 2009 gemined. In april 2011 plaatste Satoshi Nakamoto op een online forum dat hij "naar andere dingen was overgegaan" en verdween volledig uit de blockchain-gemeenschap. Sindsdien is de ware identiteit van Nakamoto onbekend gebleven, hoewel er verschillende onbewezen theorieën zijn die beweren het mysterie van deze persoon/groep te hebben ontrafeld.

Schaalbaarheid

Schaalbaarheid op het gebied van blockchain-technologie is het vermogen van een blockchain-netwerk om transactiesnelheid en de doorvoer te verhogen. Dit is noodzakelijk om het toenemende aantal transacties snel te kunnen verwerken. Hoe beter de schaalbaarheid, hoe efficiënter transacties verwerkt kunnen worden. Een kritiekpunt op bitcoin is dat het niet schaalbaar is. Schaalbaarheid is een van de drie belangrijkste kenmerken van een volwassen blockchain-netwerk. De andere twee zijn decentralisatie en beveiliging.

Seed phrase

Een seed phrase is een verzameling van 12 of 24 woorden die toegang geven tot je wallet. Je seed phrase gebruik je normaal gesproken als backup voor als je je inlogcodes van je wallet kwijt bent, of bijvoorbeeld als je een nieuw apparaat in gebruik neemt en je wallet wilt importeren. Mensen die hun crypto niet in eigen beheer nemen, maar bijvoorbeeld bij een broker, hebben zelf geen seed phrase nodig.

Sharding

Sharding is een mechanisme dat wordt gebruikt om een blockchain-netwerk, computernetwerk of database te verdelen in twee of meer eenheden. Het doel is om de reken- en opslagbelasting van het netwerk te verdelen over een bredere reeks apparaten of Nodes, om de doorvoer en transactiesnelheid van het hele systeem te verhogen. Elk knooppunt bewaart alleen informatie met betrekking tot zijn specifieke scherf of partitie, en aangezien elk knooppunt slechts verantwoordelijk is voor het verwerken van een fractie van de totale transactiebelasting van het netwerk, kunnen de algehele verwerkingscapaciteiten en veerkracht van het netwerk enorm worden verbeterd.

Shitcoin

Met shitcoin refereren mensen naar coins waar we niks aan hebben. Vaak zijn de coins dan niet gedecentraliseerd, hebben ze geen usecase of nut.

Smart contract

Een smart contract is een soort digitaal contract in een blockchain dat zichzelf uitvoert. Deze contracten zijn heel betrouwbaar, omdat ze onafhankelijk en gedecentraliseerd zijn. Omdat smart contracts in een blockchain staan zijn ze ook door iedereen goed te controleren. Smart contracts zijn onomkeerbaar en kunnen niet worden aangepast als ze eenmaal zijn ingezet. De meest populaire gebruiksscenario’s voor smart contracts zijn financiële contracten zoals leningen. In DeFi kunnen smart contracts gecombineerd worden met dApps om complexere functies uit te voeren.

Snapshot

Een snapshot betekent een momentopname van de verdeling van alle tokens van een bepaalde cryptomunt. Omdat blockchain ledgers transparant zijn, is het voor iedereen mogelijk om in te zien welke adressen hoeveel tokens bezitten. Er zijn meerdere redenen waarom snapshots gedaan worden. Soms moet of wil een project overstappen naar een nieuw token contract. Om te zorgen dat iedereen evenveel tokens behoudt, wordt er een snapshot genomen en vervolgens ontvangen alle holders hetzelfde aantal tokens in het nieuwe contract. Een andere reden is dat nieuwe projecten een bepaalde community willen betrekken of belonen. Er wordt dan een snapshot gemaakt om de holder adressen te belonen met een gratis nieuwe token.

Software Wallet

Een software wallet is een soort digitale portemonnee waarin de private key van een gebruiker wordt opgeslagen. Software wallets zijn in principe computerprogramma’s, waardoor ze vaak worden opgeslagen op een desktop of een telefoon. Verder zijn software wallets vaak verbonden met het internet. Voordelen van software wallets ten opzichte van hardware wallets zijn dat een software wallet toegankelijker is en je sneller crypto kunt versturen. Het grootste nadeel van een software wallet is dat het gevoeliger is voor hacks dan een hardware wallet. Het is belangrijk dat software wallets altijd op to date zijn met de nieuwste software in verband met de veiligheidsrisico’s van oudere softwareversies.

Stablecoin

Een stablecoin is een digitale munt waarvan de waarde gelijk blijft. Vaak gebeurt dit door de stablecoin 1 op 1 te koppelen aan een andere activa zoals de dollar. Op deze manier is de waarde van deze digitale munt altijd gelijk aan één dollar. Een stablecoin hoeft niet gekoppeld te worden door een valuta. Het kan ook ondersteunt worden door aandelen of andere activa. Bekende voorbeelden van stablecoins zijn USDT, USDC en DAI.

Staking

Staking is het proces waarbij een gebruiker van een blockchain-netwerk zijn cryptocurrency-activa 'staked' of vergrendelt op een netwerk als onderdeel van het consensusmechanisme, waardoor de veiligheid en functionaliteit van de blockchain wordt gegarandeerd. Vergrendelde activa worden meestal bewaard in een node of crypto-portemonnee, en om het staken aan te moedigen, belonen de meeste projecten de houders van ingezette tokens met financiële opbrengsten op jaarbasis, die doorgaans op regelmatige basis worden uitbetaald. Staking is een kernfunctie van Proof-of-Stake (PoS) blockchain-protocollen, en elk blockchain-project dat een staking-functie bevat, heeft zijn eigen beleid voor staking vereisten en opnamebeperkingen.

TRC-20

TRC-20 is een slimme contract-standaard voor het maken van tokens met behulp van de TRON Virtual Machine. TRC-20-tokens zijn volledig compatibel met de ERC-20-standaard van Ethereum.

Validator

In de context van blockchain-technologie is een validator degene die verantwoordelijk is voor het verifiëren en goedkeuren van transacties die zijn ingediend door blockchain-gebruikers. Elk blockchain-protocol heeft zijn eigen parameters voor wat een acceptabele validator is en hoe deze validators werken. De meeste gedecentraliseerde blockchain-netwerken vertrouwen op een vorm van validator Nodes om on-chain-transacties te verwerken.

Volatiliteit

Volatiliteit is de mate waarin de koers van een crypto munt of ander activa beweegt ten opzichte van de gemiddelde koers binnen een bepaalde periode. Hoe volatieler de koers van een crypto munt is, hoe meer de koers beweegt. Veel beleggers volgen de volatiliteit van een crypto munt om handelsmogelijkheden te identificeren en ervan te profiteren. Buitensporige en onvoorspelbare prijsvolatiliteit schrikt beleggers met een lagere risicotolerantie echter vaak af.

Wallet

Een cryptocurrency-portemonnee is een apparaat of service die de openbare en privésleutels van gebruikers opslaat, waardoor ze kunnen communiceren met verschillende blockchains en crypto-activa kunnen verzenden en ontvangen. Portefeuilles kunnen digitaal of fysiek, hot of cold en custodial of niet-custodial zijn.

Wallet adres

Een wallet adres, ook wel cryptocurrency-adres, is een reeks willekeurige letters en cijfers die een crypto wallet vertegenwoordigen. Dit is vergelijkbaar met een rekeningnummer bij een bank. Dit wallet adres is vereist om cryptocurrency’s van en naar crypto wallets te verzenden en te ontvangen. Iedereen kan de activiteit van deze wallet adressen online bekijken via een blockchain verkenner.

Web3

De term Web 3.0 verwijst naar een visie van de derde generatie computers, die anticipeert dat technologieën zoals blockchain het internet zullen decentraliseren. Dit houdt in dat web 2.0-bedrijven als Facebook, Amazon, LinkedIn en Apple zullen decentraliseren om de online uitwisseling van waarde mogelijk te maken en gebruikers in staat te stellen om eigenaar te worden van hun gegevens. Web 3.0 is ontworpen voor alle deelnemers die een peer-to-peer (P2P)-model gebruiken voor websites, applicaties en internet als geheel. Het zal zich op vele manieren richten op het produceren van een machine leesbaar data gestuurd web. Velen geloven dat blockchain en crypto centraal staan bij de realisatie van het open, publieke, censuurbestendige, grenzeloze, gratis internet: Web 3.0.

Web3 foundation

De Web3 Foundation is een in Zwitserland gevestigde stichting die zich inzet voor de vooruitgang van Web3-technologieën. Web3 wordt gezien als het volgende tijdperk in computergebruik dat gericht zal zijn op de decentralisatie van het web, de online uitwisseling van waarde en gebruikers die eigenaar zijn van hun gegevens. Opgericht door Gavin Wood, de voormalige CTO en mede-oprichter van Ethereum, publiceert Web3 onderzoek naar cryptografie en andere blockchain-gerelateerde velden en verstrekt het subsidies voor web3-gerichte startups en blockchain-projecten. De Polkadot-blockchain is zo'n project.

Whale

Een adres op de blockchain dat in bezit van een groot aantal crypto. Over het algemeen wordt een adres een whale genoemd als meer dan 10% van het totaal aantal munten dat in omloop is. Het adres kan van een persoon of bedrijf zijn.

Whitepaper

Whitepapers worden veel gebruikt voor crypto projecten. Het is een document waar uitgebreid wordt beschreven wat het project is, hoe het werkt en welk probleem het oplost. Het wordt altijd aangeraden de whitepaper van een project goed te lezen voordat je betrokken raakt door bijvoorbeeld te investeren.

Zero-Knowledge proofs

Zero Knowledge Proof (ZKP) is een veelgebruikte term in de IT. Het is een manier om aan een andere partij te bewijzen dat een bepaalde verklaring waar is, zonder dat er aanvullende (persoonlijke) informatie hoeft worden toegevoegd. Het is dus een tool om bepaalde data privé te kunnen houden. Een voorbeeld waar Zero-knowledge proofs gebruikt kunnen worden is bij online stemmen. Stemmers kunnen anoniem stemmen maar toch bewijs krijgen hun stem wordt meegeteld. ZKP's worden ook vaak in combinatie met blockchain technologie gebruikt om bijvoorbeeld transacties te anonimiseren of voor persoons authenticatie.

Zwarte zwaan gebeurtenis

Met een zwarte zwaan (black swan) event wordt een nog nooit eerder gebeurde en onvoorspelbare gebeurtenis bedoeld, die van zo’n grote invloed is (vaak economisch) dat alle bestaande verwachtingsmodellen in de prullenbak kunnen. Voorbeelden van zwarte zwaan gebeurtenissen zijn de aanval van 11 september 2001 op het World Trade Center en de COVID-19-pandemie. Crypto enthousiastelingen gebruiken deze term vaak om aandacht te vragen voor risico spreiding en niet teveel waarde te hechten aan gedetailleerdere verwachtingsmodellen.