Privacy Verklaring

Datum: 24, May, 2018

Knaken Cryptohandel B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam (3034 KH) aan de Seinhuiswachter 2, hierna te noemen “Knaken Cryptohandel B.V.” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Knaken Cryptohandel B.V. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Knaken Cryptohandel B.V. u over de manier waarop Knaken Cryptohandel B.V. uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Knaken Cryptohandel B.V. worden aangeboden op https://www.knaken.eu.

Artikel 1: Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan.

1. Persoonlijk

Knaken Cryptohandel B.V. gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Knaken Cryptohandel B.V. past wat u op https://www.knaken.eu ziet aan op uw interesses. Knaken Cryptohandel B.V. gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel

Knaken Cryptohandel B.V. verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van https://www.knaken.eu, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Knaken Cryptohandel B.V. gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jouw ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Knaken Cryptohandel B.V.

3. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Knaken Cryptohandel B.V. uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Knaken Cryptohandel B.V. verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
Als u op https://www.knaken.eu bij een externe verkoper bestelt, geeft Knaken Cryptohandel B.V. uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Knaken Cryptohandel B.V. dat doet.

4. Uw account

In uw account op https://www.knaken.eu slaat Knaken Cryptohandel B.V. onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, emailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses & gegevens over uw eerdere bestellingen.

5. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Knaken Cryptohandel B.V. heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Knaken Cryptohandel B.V. samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Knaken Cryptohandel B.V. meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via [email protected].

6. Verbetering van diensten Knaken Cryptohandel B.V.

Knaken Cryptohandel B.V. kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Knaken Cryptohandel B.V. uitvoeren, geeft Knaken Cryptohandel B.V. uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren

7. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Knaken Cryptohandel B.V. gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zo nodig overhandigt Knaken Cryptohandel B.V. uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Knaken Cryptohandel B.V. uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

8. Kopen bij externe verkopers

Op https://www.knaken.eu bieden ook andere verkopers hun aanbod aan. Als u producten van een externe verkoper op https://www.knaken.eu, kun u contact met die externe verkoper opnemen via [email protected]. Knaken Cryptohandel B.V. slaat de berichten, die u aan die verkoper stuurt, op om te kunnen reageren op vragen of problemen, het gedrag van de externe verkopers te kunnen bijhouden en het aanbod op https://www.knaken.eu te kunnen verbeteren.

9. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Knaken Cryptohandel B.V. deze gegevens net zoals die van andere klanten van Knaken Cryptohandel B.V.

10. Social media

Op sommige plekken op https://www.knaken.eu, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Knaken Cryptohandel B.V. krijgt geen toegang tot uw social media-account.

11. Andere doeleinden

Tot slot kan Knaken Cryptohandel B.V. uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2: Doorgifte aan derden .

Knaken Cryptohandel B.V. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a)De doorgifte geschiedt aan een door Knaken Cryptohandel B.V. voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Knaken Cryptohandel B.V. een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Knaken Cryptohandel B.V. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3: Beveiliging van gegevens.

Knaken Cryptohandel B.V. maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Knaken Cryptohandel B.V. ontvangt.

Artikel 4: Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens.

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5: Cookies.

Het is mogelijk dat Knaken Cryptohandel B.V. tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op https://www.knaken.eu werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid Knaken Cryptohandel B.V.

Knaken Cryptohandel B.V. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Knaken Cryptohandel B.V. verwerkt ten behoeve van https://www.knaken.eu. Knaken Cryptohandel B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7: Bewaartermijn.

Knaken Cryptohandel B.V. bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan https://www.knaken.eu, tenzij Knaken Cryptohandel B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8: Wijziging Privacy Verklaring.

Knaken Cryptohandel B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via https://www.knaken.eu bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van https://www.knaken.eu gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en https://www.knaken.eu in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 24-05-2018.